Newsletter

Týdenní informační newsletter, který je určen všem registrovaným čtenářům zasílaný adresným mailem každých 14 dní.

Registrovat svůj email můžete zde:


Archiv:

'; while ( have_rows('archiv') ) : the_row(); $soubor = get_sub_field('soubor'); $nazev_souboru = get_sub_field('nazev_souboru'); echo '
  • ' . $nazev_souboru . '
  • '; endwhile; echo ''; else : // no rows found endif; ?>