Stavebnictví zůstává i nadále v mínusu

Ilustrační foto, zdroj: Pixabay

Ani únor zatím nepřinesl obrat dosavadního trendu stavební výroby. Produkce tohoto odvětví se podle údajů statického úřadu snížila o 11 %, zatímco ve srovnání s lednem byla o 3 % nižší.

I tentokrát jde propad výstavby na vrub pozemnímu stavitelství, které je už od začátku pandemie v útlumu. Omezování investic ze strany firem pořizujících si komerční nemovitosti stejně jako propad bytové výstavby se tak podepisují na výsledcích této části odvětví. A zapomenout nelze ani na vlastní kapacitní problémy stavebních firem, které limituje přetrvávají nedostatek kvalifikovaných i nekvalifikovaných zaměstnanců.

Zklamání i tentokrát přinášejí čísla z bytové výstavby, která z pohledu počtu nově stavěných bytů poklesla o necelých devět procent. Negativní trend bytové výstavby přitom započal ještě před propuknutím nákazy a nic na něm nezměnil ani hlad po nových bytech ženoucích jejich ceny ke stále novým rekordům. Realitní trh proto musí letos i nadále počítat se slabou nabídkou nových bytů.

Pozitivní trend je ve stavebnictví vidět u inženýrské výstavby, která se orientuje především na budování a rekonstrukce infrastruktury. Příliv zakázek veřejného sektoru a dostatek financí zajišťuje pozitivní výhled této části odvětví i pro další měsíce. Je proto pravděpodobné, že vývoj ve stavebnictví bude i nadále dvojkolejný a výrazně omezovaný nedostatkem zahraničních pracovníků.