RBI Group podepsala dohodu o akvizici Equa bank

Ilustrační foto, zdroj: Raiffeisenbank

RBI Group podepsala dohodu o koupi 100 procent akcií Equa bank (Equa bank a.s. and Equa Sales and Distribution s.r.o.) od AnaCap Financial Partners (AnaCap) prostřednictvím Raiffeisenbank a.s. Úspěšné uzavření transakce podléhá schválení regulačními orgány.

Očekává se, že akvizice Equa bank bude mít dopad na poměr RBI CET1 přibližně 30 bazických bodů (na základě proforma konsolidace CET1 ke konci roku 2020). Finální kapitálový dopad bude znám v době poslední účetní uzávěrky.

„Raiffeisenbank je zdravá, kapitálově silná a stabilní finanční instituce, která má ambice dále růst, a to jak organicky, tak prostřednictvím akvizic. Koupě Equa bank je plně v souladu s naší strategií,“ říká předseda představenstva a generální ředitel Raiffeisenbank Igor Vida, a dodává: „Česká republika je jedním z klíčových trhů, kde je RBI rozhodnutá dále růst. Vedení Raiffeisenbank má silnou podporu akcionářů ve všech aktivitách souvisejících s její expanzí na českém trhu.“

„Dnešní podpis smlouvy je pouze prvním krokem v celém procesu. Již dnes však mohu říct, že mám z této transakce velkou radost a těším se na spolupráci s novými kolegy a klienty,“ doplňuje Igor Vida.   

Equa bank se zaměřuje, kromě jiného, na spotřebitelské úvěry a obsluhuje téměř
480 000 zákazníků. Navrhovaná akvizice je součástí strategie RBI rozšiřovat svou působnost na vybraných klíčových trzích. Obchodní modely společností Equa bank a Raiffeisenbank se navzájem přirozeně doplňují, proto by toto spojení vedlo k významným strategickým synergiím i dalšímu rozvoji nejen v oblasti digitálních služeb pro klienty. Přestože je Equa bank podle objemu aktiv výrazně menší než Raiffeisenbank, vysoká míra spokojenosti zákazníků banky a její působivý růst v oblasti půjček z ní dělá pro Raiffeisenbank atraktivní akvizici. Ke konci roku 2021 byla celková aktiva Equa bank ve výši 2,8 miliardy EUR. Za stejné období vykázala Raiffeisenbank celková aktiva 15,7 miliardy EUR.

Dokončení transakce je plánováno na konec druhého kvartálu tohoto roku v závislosti na schválení ze strany regulačních orgánů. V případě úspěšného dokončení transakce se plánuje sloučení Equa bank s Raiffeisenbank, které umožní naplnění společného obchodního potenciálu obou bank.