Podnájem není pronájem

Byt. Ilustrativní obrázek. Zdroj: Pixabay

Podnájem bytu vzniká v případě, kdy si sjednáme obývání bytu nebo jeho části nikoli s vlastníkem bytu, ale s osobou, která má sama daný byt v nájmu. Na rozdíl od nájemce bytu není podnájemce jako uživatel bytu tolik chráněn zákonem, a proto je při sjednávání podnájmu na místě obezřetnost.

Typickým příkladem podnájmu je například společné bydlení několika studentů. Každý má k dispozici jeden pokoj, nájemní smlouva je napsána pouze na jednoho z nich. Ostatní jsou v bytě jako podnájemci. Podnájem vznikne na základě podnájemní smlouvy, která nemusí být uzavřena písemně. Ovšem písemná forma je vždy lepší. Předejde se pozdějším nejasnostem například ohledně termínů plateb za podnájem a služby, vymezení části podnajímaného prostoru a podobně.

Zdroj: Realitní zpravodaj, RK Michálek & Partners