Jaké jsou časté pokuty u hypoték? A na co si dávat pozor?

Ilustrační snímek, zdroj: pixabay.com

Při porušení podmínek hypotéky popsaných ve smlouvě může banka požadovat zaplacení pokuty či dalších poplatků. Zaplatit můžete například za nevyčerpání celé hypotéky, při prodlení s měsíční splátkou nebo při předčasném splacení hypotéky mimo období fixace. Přečtěte si, kolik v různých situacích zaplatíte.

Při vyřizování hypotéky je potřeba pečlivě prostudovat veškerou smluvní dokumentaci. Stěžejním dokumentem je hypoteční smlouva, ve které jsou kromě smluvních stran podrobně popsány například podmínky čerpání a splácení hypotéky, dále je uvedena výše hypotéky, její splatnost, doba fixace, výše sjednané úrokové sazby a podrobná identifikace zastavované nemovitosti.

„Vyplatí se také nahlédnout do ceníku banky, kde jsou uvedeny veškeré poplatky související s úvěrem na bydlení. V ceníku se například dočtete, kolik vám banka naúčtuje za zaslání upomínky v případě prodlení se splátkou nebo jak vysoký bude úrok z prodlení. Nyní se společně podíváme na poplatky, pokuty a penále, které vám mohou banky v různých situacích naúčtovat,“ říká Veronika Hegrová, obchodní ředitelka Hyponamiru.cz.

Finanční postihy za nečerpání hypotéky

Za nečerpání hypotéky vám může banka naúčtovat sankci až 5 % z nevyčerpané částky. Při nákupu nemovitosti si dávejte pozor na ošetření smluvních vztahů mezi vámi, zprostředkovatelem (realitní kancelář) a prodávajícím. Pokud kupujete nemovitost přes realitní kancelář, dopředu si ověřte, že má podepsanou trojstrannou rezervační smlouvu s prodávajícím. V této smlouvě lze totiž uplatnit vzájemné smluvní pokuty při nedodržení ujednaných závazků. V případě, že si prodávající obchod z nějakého důvodu rozmyslí, máte nárok na finanční kompenzaci. Mnoho lidí se domnívá, že v těchto případech je nutné mít před podpisem hypoteční smlouvy podepsanou kupní smlouvu nebo smlouvu o smlouvě budoucí.

„Toto naopak nedoporučujeme ani my, ani banky. Měla by stačit dobře napsaná rezervační smlouva, která neopravňuje prodávající stranu po danou dobu prodat nemovitost někomu jinému. Bance se předkládá ke schválení hypotéky nepodepsaný návrh kupní smlouvy/smlouvy o smlouvě budoucí kupní, protože banka si může vyžádat opravu, doplnění apod. Již podepsaná smlouva se musí dodatkovat nebo opravovat a je to zbytečná komplikace pro všechny strany. Podepsaný výtisk dané smlouvy se dodává až k čerpání. Navíc pokud by klientovi hypotéka nebyla z nějakého důvodu schválena, kupní smlouva ho již zavazuje k plnění a uděluje mu finanční pokuty, nesloží-li peníze včas,“ upřesňuje Veronika Hegrová.

Poplatky za nedočerpání hypotéky

Zejména u hypoték na výstavbu či rekonstrukci nemovitosti se může stát, že nevyužijete celou výši schváleného úvěru. Do této situace se můžete dostat například tehdy, když oproti plánovanému rozpočtu stavby výrazně ušetříte na nakoupeném materiálu nebo si část stavebních prací zajistíte levněji svépomocí. I když se v případě rekonstrukcí doporučuje počítat s finanční rezervou pro neočekávané výdaje, měla by být přiměřená. Nedočerpání hypotéky nad rámec 20 % je totiž zpoplatněno 5 % z nevyčerpané částky.

Například, pokud si sjednáte hypotéku na výstavbu rodinného domu ve výši čtyři miliony korun a z hypotéky nevyčerpáte například 600 tisíc korun, nemusíte se obávat postihu ze strany banky. Pokud ale nevyužijete jeden milion korun, musíte uhradit sankci ve výši 10 tisíc korun z nevyčerpané části hypotéky.

Veronika Hegrová, obchodní ředitelka Hyponamiru.cz

Pokuta za předčasné splacení hypotéky

Před účinností novely zákona o spotřebitelském úvěru, hrozila vysoká pokuta za předčasné splacení hypotéky. Banky si běžně účtovaly i 10 % z předčasně splacené částky. Pokud dnes prodáváte nemovitost (po dvou letech od nabytí) a doplatíte celou hypotéku mimo období fixace, může vám banka naúčtovat maximálně 1 % z předčasně splacené částky, maximálně však 50 000 korun.

„V případě prodeje nemovitosti do dvou let od nabytí vám může banka ze zákona účtovat takzvaně účelně vynaložené náklady (např. náklady na zaměstnance banky, který s vámi vyřizuje předčasné splacení, náklady na tisk a kopírování dokumentů, poštovné, poplatky hrazené katastru nemovitostí či poplatky za notářské úkony),“ uzavírá Veronika Hegrová z Hyponamiru.cz.