Jak správně odečíst úroky hypotéky z daní?

Ilustrační foto, zdroj: Pixabay

Období daňových přiznání se blíží. Lidé, kteří mají hypotéku, si jednou za rok mohou snížit daňový základ o úroky zaplacené bance a ušetřit tak až desítky tisíc korun. V následujícím textu poradíme, jaké podmínky je potřeba však splnit.

„Tisíce lidí si mohou u nás uplatnit ve svém daňovém přiznání či ročním zúčtování daně zaplacené úroky z hypotéky. Úroky z hypotečního úvěru si můžete odečíst ale pouze tehdy, pokud na dani z příjmu odvedete v roce 2020 více, než činí sleva na poplatníka (24 840 korun). Daňovou úsporu nepřinese odpočet úroků například lidem pracujícím za minimální mzdu, OSVČ s nulovým nebo velmi nízkým ziskem a osobám pracujícím na dohody o provedení práce s měsíční odměnou do 10 tisíc korun,“ vysvětluje finanční specialistka Veronika Hegrová z Hyponamiru.cz.

Ušetřit můžete až 45 tisíc korun

V případě úvěrů na bydlení sjednaných do konce roku 2020 si lze snížit daňový základ o 300 tisíc korun (pozn. při placení úroků po celý kalendářní rok). Při uplatnění této maximální částky by úspora na dani činila 45 tisíc korun. Kdo si sjednal hypotéku od 1. ledna roku 2021, bude si moci v daňovém přiznání snížit daňový základ o 150 000 korun.

Elektronické podání je možná až do května 2021

Letos si Češi mohou nově podat daňové přiznání až do 1. května 2021. V tomto případě je ale nutné podat přiznání elektronicky. V případě osobního podání nebo zaslání daňového přiznání poštou je termín stejný jako loni, a to je 1. duben.

Jak správně uplatnit úroky v přiznání?

„Nejprve je důležité být takzvaným účastníkem hypoteční smlouvy (tzn. žadatelem nebo spolužadatelem hypotéky) a vlastnit nebo spoluvlastnit nemovitost financovanou hypotékou. Důležitou podmínkou také je, aby nemovitost sloužila k řešení bytové potřeby účastníka hypoteční smlouvy nebo jeho blízkých příbuzných. Primárně se jedná o přímou příbuzenskou linii, do které spadají děti, rodiče, prarodiče a obvykle také sourozenci (pozn. u některých bank sourozenci nespadají do této přímé linie),“ vysvětluje Veronika Hegrová z Hyponamiru.cz.

Odpočet zaplacených úroků hypotečního úvěru z daňového základu je možné uplatnit i v případě přenesení hypotéky k jiné bance (tzn. refinancování hypotéky). Úroky z úvěru na bydlení nelze naopak od základu daně odečíst například u investiční nemovitosti a u amerických hypoték.

Při splnění všech zákonem daných podmínek máte nárok na odpočet úroků od základu daně (pozn. jedná se o takzvanou nezdanitelnou část základu daně). Při placení úroků jen po část roku nesmí uplatňovaná částka překročit 1/12 maximální částky ročního odpočtu za každý měsíc placení úroků.

Dokumenty pro uplatnění odpočtu:

Hypoteční smlouva (při prvním uplatňování odpočtu)

Výpis z katastru nemovitostí (při prvním uplatňování odpočtu)

Originál potvrzení o zaplacených úrocích