Hypotéka není zapovězená ani samoživitelům. U některých bank ovšem musí počítat s vyšší úrokovou sazbou

Ilustrační foto, zdroj: Pixabay

Samoživitelé jsou při získávání hypotéky v nevýhodě. Nemají dalšího spolužadatele s vlastním příjmem, který by pokryl případný výpadek příjmu. K získání hypotéky může samoživitelům pomoci bankopojištění i započítání výživného a rodičovského příspěvku.

O hypotéky na vlastní bydlení běžně žádají nejenom manželé či společně žijící nesezdaní partneři, ale v posledních letech stále častěji také jednotlivci. Do této skupiny spadají jak takzvaní „singles” a páry žijící dobrovolně v oddělených domácnostech, tak samoživitelé pečující o jedno či více nezaopatřených dětí.

Právě samoživitelé se mohou u některých bank ocitnout v nevýhodné pozici – i když se svým příjmem dosáhnou na hypotéku, získají ji za méně výhodných podmínek než rodiny s více žadateli. „Hypotéka pro samoživitele samozřejmě zapovězená není a banky je běžně schvalují. Nicméně některé banky, které mají detailněji rozpadlou ratingovou a skórovací škálu klientů, mohou zařazovat samoživitele do rizikovější kategorie a poskytovat jim hypotéky s vyšší úrokovou sazbou,“ potvrzuje Veronika Hegrová, finanční specialistka z hyponamiru.cz.

Klíčová je vždy bonita

Dva nebo více žadatelů představují pro banku vyšší jistotu, že v případě výpadku jednoho z příjmů nebude ohroženo splácení hypotéky. Při posuzování žádosti o hypotéku je samozřejmě klíčová bonita, která musí vycházet bez ohledu na počet žadatelů. Veronika Hegrová k tomu dodává: „Banky každou žádost o hypotéku posuzují individuálně a vždy vyhodnocují celou řadu ukazatelů. Například to, kolik je žadateli let, jak vysoké má příjmy, jak dlouhou dobu pracuje, v jakém oboru, jak dlouho chce hypotéku splácet, co bude hypotékou financováno a v neposlední řadě i výši vlastních zdrojů. Se získáním hypotéky mohou mít problém například velmi mladí samoživitelé s krátkou pracovní historií, kteří požadují 90% hypotéku.“

K hypotéce může pomoci bankopojištění

Ke snížení rizika pro banku a hladšímu schválení žádosti o hypotéku může pomoci sjednání takzvaného bankopojištění schopnosti splácet. Toto specifické pojištění eliminuje bance určitá rizika spojená s potenciálním výpadkem ve splácení. Podle Veroniky Hegrové banky v určitých případech u samožadatelů dokonce podmiňují schválení hypotéky právě sjednáním tohoto pojištění.

Příjmem je pro banku i výživné

Ke schválení hypotéky mohou samoživitelům pomoci i ostatní příjmy nad rámec pravidelně vyplácené mzdy v zaměstnání nebo příjmů z podnikání. Do příjmů banky započítávají například výživné, nemusí ho ale uznat v plné výši. „Některé banky limitují uznatelnou částku na jedno vyživované dítě. Pokud matka samoživitelka dostává výživné ve výši 12 tisíc korun na jedno dítě, může banka započítat například maximálně osm tisíc korun. Důvodem jsou obavy banky, že může dojít ke snížení této částky, protože její výše není úplně obvyklá. Banka tedy raději započítá určitý střed. Výživné může být i jediným hlavním příjmem v žádosti, na který lze schválit hypotéku. Je ale potřeba vybrat správné banky, které to umožňují,“ vysvětluje Veronika Hegrová.

Výživné banky uznávají pouze tehdy, pokud je vypláceno bezhotovostně na bankovní účet samoživitelky nebo samoživitele a jeho výše je dána rozsudkem o výživném. Nestačí tedy ústní dohoda nebo čestné prohlášení o výši vypláceného výživného mezi bývalými manželi či partnery.

Hypotéku je možné získat i na rodičovský příspěvek

K hypotéce může samoživitelům pomoci také rodičovský příspěvek, který banky započítávají do příjmů. Některé banky ho berou i případě, že se jedná o jediný příjem zájemce o hypotéku, jiné jen jako doplňkový příjem k hlavnímu příjmu, protože je jeho vyplácení časově omezeno a doba splatnosti hypotéky bývá delší. Veronika Hegrová k tomu dodává: „Hypotéku lze ve vybraných bankách schválit na pobírání rodičovského příspěvku jako jediného příjmu, což může mnohé zájemce o úvěr překvapit. Pokud má ovšem žadatel o hypotéku další příjem ze zaměstnání nebo podnikání, neměl by mít problém v žádné bance.“