Flexibilní kancelář jako řešení v době krize

Ilustrační foto, zdroj: Svoboda & Williams

Současná situace na trhu pronájmů kancelářských prostor, ovlivněná dopady pandemie, nahrává konceptu kanceláří s flexibilní délkou nájmu a nabídkou souvisejícího servisu. Část společností do budoucna nebude usilovat o víceleté nájemní smlouvy a upřednostní spíše zařízené kanceláře nabízející pružné nájemní řešení. Právě tento typ prostor tvoří nabídku společnosti Offices Unlimited, jejíž správu a marketing zajišťuje Svoboda & Williams.

S příchodem pandemie se stal běžnou součástí pracovního života většiny firem home office a na základě dosavadních průzkumů lze usuzovat, že možnost práce z domova budou někteří zaměstnavatelé četněji využívat i po tom, co se situace vrátí do normálu. Žádanější tak pravděpodobně bude hybridní režim, během kterého budou zaměstnanci fungovat částečně na dálku, částečně z kanceláře. Z průzkumu JLL vyplynulo, že v roce 2030 bude 30 % veškerých kancelářských prostor pojato jako flexibilní pracoviště, kde si firmy pronajmou místo pro část svých zaměstnanců, specializované týmy nebo ad hoc projekty.

„V nastalé situaci firmy zavedly režim home office, nebo jeho kombinaci s prací v kanceláři. Tvrdí, že za téměř rok se tento způsob práce osvědčil a že většina zaměstnanců si na nové podmínky rychle zvykla a vykazuje stejnou, ne-li vyšší efektivitu práce. Tyto společnosti nejspíš nebudou mít důvod aktuální pracovní mód měnit a vytvoří více sdílených pracovních míst na úkor těch stálých. Nyní se tak mnoho firem snaží o podnájem přebytečných metrů čtverečních a pro další nájemní období pronajímatelnou plochu nejspíš zredukují,“ komentuje současný stav Jaroslav Waldhauser, vedoucí týmu pronájmu komerčních prostor ve Svoboda & Williams. „Osobně se však domnívám, že dlouhodobě home office dobře fungovat nemůže – není tak efektivní, navíc neumožňuje tolik nutné budování firemní kultury, která je pro udržitelnost každé společnosti zásadní. Většina profesí prostředí kanceláře potřebuje, a jakmile krize pomine, firmy svůj postoj přehodnotí,“ dodává.

Nevýhody práce z domova vyšly na povrch právě se současnými extrémními podmínkami. Část zaměstnanců si stěžovala na nedostatek sociálních interakcí, splynutí pracovního a osobního života, špatné připojení k internetu či málo klidu na práci. Tyto negativní aspekty rovněž nahrávají konceptu flexibilních kanceláří, které nabízejí – na rozdíl od obýváku – stimulující a profesionálně vybavené pracovní zázemí. „Někteří klienti, kteří využívají prostory našich sdílených kanceláří myhive Flexi Offices, mají děti, zároveň nemají tak velkou nemovitost, v níž by měli prostor na klidnou pracovnu – pro takové je nepřetržitá práce z domova doslova ,mission impossible‘. Právě proto je pro zaměstnavatele ideální flexibilní kancelář, ve které se mohou kolegové střídat. Snadno tak oddělí práci od života v obýváku,“ dodává Marie Kantorová, Flexible Workspace Consultant společnosti Offices Unlimited.

Nájemci mohou v prostorách, které tvoří portfolio společnosti Offices Unlimited, využít režim pronájmu Flexi Balance – ten reflektuje současnou nepříznivou situaci, kdy se klienti nechtějí vázat dlouhodobou nájemní smlouvou, jelikož často nevědí, na jak dlouho budou kancelář potřebovat. Flexi Balance tak nabízí zkrácenou výpovědní dobu, 30–40% slevy na kanceláře a zvýhodněnou sazbu za denní pronájmy.