Developeři se budou podílet na financování školek, městských bytů a parků

Ilustrační foto. zdroj: Pixabay

Nová pravidla pro investory určují, v jaké výši mají přispívat na občanskou vybavenost městu při budování nových městských čtvrtí. Jedná se o pozemky, jež potřebují ke svému zastavění změnu územního plánu, která mnohonásobně zvýší jejich cenu. Nová Metodika kontribuce investorů určuje výši této přidané hodnoty, která by měla být vrácena zpět městu nebo městské části v podobě nových parků, školek nebo bytů rozšiřujících bytový fond města. Nyní je Metodika ve fázi těsně před dokončením a předpokládá se, že v průběhu června by ji mělo schválit Zastupitelstvo hl. m. Prahy. Podle těchto pravidel se již postupuje v několika lokalitách.

Investoři by se na základě dohod o spolupráci měli nově finančně podílet na budování infrastruktury, občanské vybavenosti a veřejných prostranství. Vzhledem k tomu, že v současnosti žádná podobná pravidla neexistují, jedná se o důležitý dokument pro budoucí rozvoj a výstavbu v Praze. Metodika vznikla ve spolupráci se Svazem městských částí hl. m. Prahy a byla v loňském roce hojně konzultována jak s městskými částmi, tak se zástupci developerů.

Nová pravidla byla také představena veřejnosti v Centru architektury a městského plánování (CAMP). Nyní dokument čeká ještě závěrečné projednání a počítá se tím, že by ho na přelomu května a června měla projednat Rada hl. m. Prahy. Poté by měl být schválen pražskými zastupiteli.

„Pokud je v současnosti některé území nezastavitelné, má naprosto jinou hodnotu, než kdyby v lokalitě došlo ke změně územního plánu na stavební pozemky. Metodika proto nově nastavuje developerům pravila, díky kterým by měli nést spravedlivý podíl například na budování infrastruktury nebo veřejného prostoru. Důležitým aspektem jsou i městské byty, kterých by díky novým pravidlům mělo vznikat mnohem více, než doposud,“ popisuje Petr Hlaváček, 1. náměstek primátora pro oblast územního rozvoje.

Od loňského roku prošla Metodika hned několika koly připomínkování, díky čemuž se ještě upřesnily podmínky, kterými se budou investoři v budoucnu muset řídit.

„Těší mě, že je Metodika téměř hotová. Věřím, že díky připomínkám a poznatkům městských částí a investorů, se podařilo vytvořit dokument, který pozitivně ovlivní budoucí projekty. Potřeba dostatku školek, škol a kvalitních parků totiž neustále roste,“ hodnotí důležitost Metodiky kontribuce investorů Ondřej Boháč, ředitel Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR).

A co se v Metodice od loňského roku změnilo?

1. Větší důraz na výstavbu městských bytů

2. Přidaná hodnota bude díky změně územního plánu 100% vrácena zpět do dané lokality

3. Upřesnění právních garancí a jistoty jak ze strany investora, tak ze strany městské části

4. Upřesnění harmonogramu plnění

5. Zdůvodnění celého materiálu a také principu výpočtu

6. Oponentura a právní posouzení třech renomovaných kanceláří

Aktualizovaná verze Metodiky bude 26. 4. 2021 představena v CAMPu veřejnosti.