Co je to franšíza a jak funguje?

Tým. Ilustrativní obrázek. Zdroj: Pixabay

Začněme trochu netradičně, pohledem do internetové jazykové příručky Ústavu pro jazyk český AV ČR: O pravopisu přejatých slov rozhoduje především míra jejich zdomácnění – slova řídká a úzce odborná se píšou obvykle pravopisem původním, slova zdomácnělá, včetně běžně užívaných odborných výrazů, se do češtiny začleňují jak po stránce tvaroslovné, tak pravopisné. Míra tohoto začlenění je u různých slov odlišná. Např. slovo leasing stále zachovává původní pravopis, zatímco u slova briefing se již prosadila i adaptovaná podoba brífink. A totéž platí o franšízinku, chcete-li franšízingu – obě podoby jsou v příručce vedené a tudíž zdomácnělé, byť Wikipedie stále používá formu franchising…

Franšízink je systém marketingu produktů, služeb a technologií, spočívající v těsné a stálé spolupráci mezi právně a finančně odlišnými podniky – franšízorem a franšízantem – v rámci které franšízor poskytuje svým franšízantům určitý nárok, ale rovněž je zavazuje k povinnosti provozovat činnost v souladu s koncepcí franšízinku. Tento nárok opravňuje každého franšízanta, výměnou za bezprostřední anebo zprostředkované finanční služby, k využívání obchodního názvu, ochranné značky zboží nebo značky služby, know-how, obchodních a technických metod, systémů procedurálních a jiných vlastnických průmyslových nebo intelektuálních práv, při zajištění stálé obchodní a technické pomoci, v rámci a na období trvání písemné franšízové smlouvy uzavřené za tímto účelem mezi oběma stranami.

Jedna z firem z oboru realit, jedna z největších a nejznámějších – RE/MAX – na svých stránkách uvádí: Franšíza je způsob podnikání založený na opakování už ověřeného úspěchu. Mateřská společnost, v tomto případě RE/MAX, vám a vaší společnosti umožní použít obchodní značku a know-how společnosti. RE/MAX je tedy mezinárodní společnost operující na poli realit, která stojí na systému franšízinku. Založil ji David Liniger a jeho žena Gail v roce 1973 v Denveru v Coloradu (USA). Význam názvu RE/MAX je zkratkou slov real estates maximums. Toho roku totiž navrhl David Liniger nový business model, lišící se od klasického provozu realitních kanceláří. Jádro tohoto modelu tvořil motivační systém odměňování realitních makléřů, kteří si takto ponechávali větší část svojí produkce. Spolu s tím RE/MAX začal jako první realitní kancelář zaměstnávat ženy jako makléře. Společnost RE/MAX se na realitním trhu etablovala v USA a během několika let začala expandovat do zahraničí. Do České republiky vstoupil RE/MAX v roce 2005, kdy licenci pro Českou a Slovenskou (2006) republiku koupil současný prezident společnosti David Krajný. Společnosti RE/MAX je lídrem na českém realitním trhu a k dnešnímu dni čítá téměř 120 kanceláří a více než 1000 makléřů.

Kromě této společnosti využívá stejného modelu, tedy franšízy, ještě Century 21, Coldwell nebo ERA Reality, a možná i některé další.

Co to znamená pro franšízanta? Opět si vypůjčíme od již zmíněné firmy citaci z jejích stránek: Nezávislost a přitom zázemí od silného mezinárodního partnera. RE/MAX svým franšízantům poskytuje opravdu kvalitní a dlouhodobou podporu, což z ní dělá jednoho z nejsilnějších hráčů na trhu realit. Pro své franšízové partnery vytváří zázemí v podobě poradenství a školení, mentorství, což zejména v začátcích může být neocenitelnou výhodou, stáž u zkušeného franšízanta…

Každý nový partner tak získává nejen teoretické znalosti, ale i praktické zkušenosti. Včetně těch o trhu, ze kterých poté může sám těžit.

sj