Cena bývá rozhodující aneb fenomén „slepého podpisu“ a riziko podpojištění majetku

Ilustrační foto. zdroj: Pixabay

Zhruba 43 % uzavřených pojistných smluv v rámci pojištění domácnosti či nemovitosti má pro klienty nevyhovující podmínky. Většinou se pak jedná o smlouvy starší sedmi let. K jejich aktualizaci by přitom mělo docházet každé dva až čtyři roky, tím spíše, že majitelé nemovitostí nyní kvůli práci z domova a online výuce častěji přistupují k úpravám a tedy zhodnocení svého bydlení.

Pojištění soukromého majetku osob, tedy pojištění nemovitostí a domácností patří k nejčastějším pojištěním, které lidé sjednávají. „Při uzavírání pojistné smlouvy se ve většině případů klienti nejvíce zabývají její ekonomickou náročností, a snadno tak opomenou jiné důležité faktory. Nezřídka kdy pak dochází k tomu, že v případě potřeby uplatnit plnění zákazník zjistí, že takové riziko jeho smlouva neobsahuje. Nejčastěji k těmto scénářům dochází u smluv starších sedmi let. Takové pojistky by se měly i vzhledem ke zhodnocování majetku neprodleně zaktualizovat,“ upozorňuje Ladislav Bělina, produktový ředitel Slavia pojišťovny.

Vyhněte se riziku podpojištění

Pořídíme si nemovitost, sjednáme pojištění a pak už se danou smlouvou více nezabýváme – tak postupuje většina majitelů realit. Zejména u neživotního pojištění bychom však měli pravidelně dbát na jeho aktualizaci. „V praxi by k tomu mělo docházet zhruba každé dva až čtyři roky nebo v případě, že dochází k nějaké větší změně, například rekonstrukci. Ačkoliv často při této aktualizaci pojistné mírně naroste, ve finále se to majitelům určitě vyplatí, jelikož zastaralé smlouvy vzniklé škody nemusí pokrýt. Nezapomínejme však ani na odpovědnostní rizika, které se v průběhu času také neustále mění,“ říká Ladislav Bělina.

Zhodnocení domácnosti se často váže k nákupu nových spotřebičů a elektroniky

V případě aktualizace pojištění domácnosti hrají významnou roli nové spotřebiče a elektronika. Zejména v dnešní době, kdy jsme nuceni pracovat z domova nebo přizpůsobovat domácí prostředí online výuce našich dětí, je nákup nových technologií prakticky nezbytností. Mnohdy se jedná o nemalé částky, a tak je na místě, aby se v pojistné smlouvě zohlednily