Bydlení má být finančně dostupné

Ilustrační snímek, zdroj: pixabay.com

Koncepce bydlení 2021+ bude určovat směry bydlení v České republice v dalších letech. Na prvním jednání Grémia pro oblast bydlení ministryně Klára Dostálová představila kroky, které Ministerstvo pro místní rozvoj už podniklo.

„Od schválení vládou neuběhly ani dva měsíce a jsem ráda, že už máme některé úkoly splněny. Koncepce, na které se členové nově sestaveného grémia podíleli, stanovuje hlavní problémy v oblasti bydlení. Díky dnešnímu jednání jsme si stanovili další kroky k naplnění cílů Koncepce a řešení jednotlivých problémů. Musíme zajistit, aby bydlení bylo pro lidi finančně dostupné,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Úvodem ministryně Klára Dostálová poděkovala účastníkům za spolupráci při tvorbě Koncepce bydlení 2021+, kterou vláda schválila 12. dubna. Jejím cílem je vytvářet podmínky pro to, aby bydlení bylo pro občany kvalitní, finančně dostupné, respektovalo celoživotní cyklus bydlení, a to i za pomoci nových technologií výstavby. Dále byly představeny první kroky v realizaci koncepce, kterými jsou například úprava dotačních programů Ministerstva pro místní rozvoj (Pečovatelský byt, Komunitní dům seniorů, Výstavba technické infrastruktury, Bytové domy bez bariér), jednotná evidence sociálních bytů či nové metody pro stanovení standardů bytů, zejména u bezbariérových bodů. Ministerstvo pro místní rozvoj plánuje v dalších letech opět znovuotevřít dotační titul Olověné rozvody, který pomáhá zlepšit kvalitu pitné vody v domácnostech, jak ukládá Směrnice EU z prosince 2020.

Koncepce bydlení České republiky 2021+

Řešil se také zákon o dostupnosti bydlení a podoba finální verze komplexního pozměňovacího návrhu k zákonu o veřejně prospěšných společnostech bytových a výstavbě dostupného bydlení. Ministerstvo pro místní rozvoj do tohoto návrhu včlenilo otázky týkající se sociálního bydlení a byly definovány pojmy sociální bydlení, dostupné bydlení, sociální byt, dostupný byt a další. „Do komplexního zákona se nám podařilo přidat i část, která se týká prevence ztráty bydlení. Jde o činnost zaměřenou na snížení rizika ztráty bydlení osob, které jsou touto ztrátou ohrožené,“ dodává Klára Dostálová.

Grémia se zúčastnili zástupci Ministerstva pro místní rozvoj, Asociace nájemního bydlení, Svazu českých a moravských bytových družstev, Občanského sdružení majitelů v ČR, Sdružení nájemníků ČR a další partneři.