Analýza nabídky nájmů a prodejů bytů na realitních portálech v roce 2020

Ilustrační foto, zdroj: Pixabay

Synonymem roku 2020 je dozajista pandemie nemoci covid-19, která ovlivnila téměř všechny segmenty ekonomiky. A ani realitní trh nebyl výjimkou. Po úvodním šoku a nejistotě spojené s první vlnou pandemie během jara se až na výjimky většina dílčích trhů stabilizovala a vrátila se ke svým dlouhodobým trendům. To se ovšem netýká nájemního trhu v Praze, kde docházel během jara a podzimu k poklesům výše nájemného, a to zejména kvůli nárůstu nabídky volných bytů k pronájmu, uvádí analýza společnosti Deloitte.

Vývoj rezidenčního trhu v České republice v roce 2021 bude nadále spojený s vlivem pandemie na fungování společnosti, s vládními opatřeními proti šíření onemocnění a s celkovou ekonomickou situací.

Zdroj: Deloitte

– Pražský nájemní trh zaznamenal během roku 2020 pokles výše nájmů o více než 10 %. Tato korekce byla způsobená výrazným nárůstem nabídky bytů k dlouhodobému pronájmu. Na rozdíl od Prahy nájemní trhy v krajských městech a regionech zůstaly navzdory mírným výkyvům stabilní a rok 2020 uzavřely na hodnotách srovnatelných s těmi z jeho začátku.

Zdroj: Deloitte

– Inzerované prodejní ceny bytů v České republice pokračovaly během roku 2020 v růstu a ve všech krajských městech s výjimkou Karlových Varů byl zaznamenán dvojciferný procentuální nárůst. Z pohledu aktivity na trhu bylo možné pozorovat výrazný útlum během jarních měsíců a následně také v posledním čtvrtletí.

Zdroj: Deloitte

– Městský obvod Praha 1 zaznamenal ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku pokles průměrné výše nájmu v Q4 2020 o více než 20 %. Tato korekce byla způsobena zejména značným nárůstem množství inzerovaných bytů, kdy během jarních měsíců byl počet pronájmů srovnatelný s největšími městskými obvody. Pokles nájmů v centrálních městských obvodech měl za následek snížení rozdílů ve výši nájmů v jednotlivých městských obvodech na zhruba polovinu ve srovnání s koncem roku 2019. Rozdíl mezi průměrnou výší nájmu za metr čtvereční v nejdražším a nejlevnějším městském obvodě je zhruba 60 Kč.

Zdroj: Deloitte

– Inzerované prodejní ceny bytů podle stažených nabídek v Praze přesáhly hranici 100 000 Kč za metr čtvereční, což představuje ve srovnání s posledním kvartálem roku 2019 nárůst o více než 10 %. Z pohledu městských obvodů se nad tuto hodnotu dostala již jejich polovina. Nejvyšších cen dosahují byty v obvodech Praha 1 a Praha 2 s cenami 153 000 Kč a 129 000 Kč za metr čtvereční.