Termín pro zaplacení daní se blíží, Jak a kdy správně uhradit daň z nemovitosti?

Ilustrační foto, zdroj: Pixabay

Rok 2020 patřil, co se týká nákupu nemovitostí k těm rekordním. Kupující sice nepodávali přiznání k dani z nabytí nemovitosti a neplatili čtyřprocentní daň, ale jedna daňová povinnost spojená s nabytím nemovitosti jim přece jen zůstala. V letošním roce mají povinnost podat přiznání k dani z nemovitých věcí a včas uhradit vypočtenou daň. A jak je to s termíny podání a kdo naopak nemusí podávat daňová přiznání?

„Přiznání k dani z nemovitých věcí měli letos povinnost podat nejpozději do 1. února na příslušný finanční úřad ti, kteří v průběhu roku 2020 nabyli do svého vlastnictví pozemek nebo zdanitelnou stavbu. Kdo nemohl podat daňové přiznání v tomto termínu z důvodu nemoci COVID-19 nebo nařízené karantény, může podat daňové přiznání později, nejzazší termín je však do 1. dubna 2021. V těchto případech je prominuta pokuta za opožděné podání daňového přiznání. Vypočtená daň se platí na zdaňovací období roku 2021,“ říká finanční specialistka Veronika Hegrová z Hyponamiru.cz

Daňové přiznání musí nyní znovu podat i poplatníci, kteří nemovitost nabyli dříve než v roce 2020, ale v loňském roce provedli například přístavbu, nástavbu nebo částečně zbourali stavbu, přičemž na základě těchto úprav došlo ke změně druhu nebo výměry zastavěné plochy zdanitelné stavby či jednotky. Tyto skutečnosti se totiž promítají do výše daně.

Kdo nemusí podávat daňové přiznání?

Přiznání k dani z nemovitých věcí nevyplňují ti majitelé nemovitostí, kteří již podali daňové přiznání v uplynulých letech (pozn. tedy v roce 2020 nebo dříve) a současně se nezměnily žádné skutečnosti rozhodné pro stanovení daně. Pokud jste tedy nabyli nemovitost před lety, finanční správa vás sama bude informovat o daňové povinnosti. Může vám buď zaslat poštou předvyplněnou složenku na úhradu daně z nemovitosti, nebo zaslat informace k platbě daně do datové či e-mailové schránky.

Daně pohodlně elektronickou cestou

Přiznání k dani z nemovitých věcí můžete jednoduše vyplnit elektronicky prostřednictvím aplikace EPO na portálu mojedane.cz. Výhodou je, že tato aplikace obsahuje veškeré číselníky nutné pro vyplnění daňového přiznání. Pokud si s něčím při vyplňování daňového přiznání nebudete vědět rady, využijte průvodce formulářem. Vyplněný tiskopis můžete odeslat příslušnému finančnímu úřadu prostřednictvím datové schránky nebo s využitím uznávaného elektronického podpisu. Pokud nic z toho nemáte, je možné vyplněný tiskopis daňového přiznání jednoduše převést do formátu PDF, vytisknout ho a doručit osobně nebo poštou na finanční úřad, v jehož obvodu působnosti se nemovitost nachází.

Jak je to s termíny?

Daň z nemovitosti do částky pět tisíc korun se platí naráz, a to nejpozději do 31. května 2021. Pokud je částka vyšší než pět tisíc korun, je potřeba do tohoto termínu zaplatit první splátku. Nejzazší termín pro úhradu druhé splátky daně je 30. listopad 2021 (pozn. poplatníci daně provozující zemědělskou výrobu a chov ryb je daň splatná ve dvou splátkách, a to v termínech do 31. srpna a 30. listopadu). Vyměřenou daň je možné zaplatit složenkou, bankovním převodem nebo prostřednictvím služby SIPO.