Jak postupovat s hypotékou při rozvodu a dědictví

Ilustrační snímek, zdroj: pixabay.com

Rozvod patří nepříjemným zážitkům většiny lidi, kteří si jim projdou. Jedním z nepříjemných aspektů je pak situace, kdy se musí řešit i společná hypotéka. Další situací, kdy se řeší postup s hypotečním úvěrem, je i dědictví.

Nejčastější bývá situace, kdy se chce jeden z manželů z hypotéky vyvázat a druhý ji bude nadále splácet, bance doložíte následující podklady:

  • Rozsudek o rozvodu s doložkou nabytí právní moci.
  • Dohodu o vypořádání společného jmění manželů.
  • Doklady prokazující příjem osob, kterých se úvěr bude nadále týkat.
  • Měsíční výdaje osob, kterých se bude úvěr nadále týkat.
  • Doklad o převodu nemovitosti.
  • Nabývací titul (kupní smlouva, darovací smlouva atd.).
  • Kopii smlouvy o účtu a případné nové číslo účtu, ze kterého bude odcházet plnění.
  • Vyvázání banka provede vyhotovením Dodatku ke smlouvě o úvěru.

Chci si nemovitost nechat a partnera vyplatit

Veronika Hegrová z Hyponamiru.cz

„Může nastat situace, kdy jeden z manželů bude chtít druhého vyplatit a na danou nemovitost si vezme hypotéku. V takovém případě je nutné předložit rozsudek o rozvodu s doložkou nabytí právní moci a Dohodu o vypořádání již zaniklého společného jmění manželů, říká finanční specialistka Veronika Hegrová z Hyponamiru.cz.

Dědictví

„Aby mohl jeden z dědiců vyplatit ostatní a získat tak nemovitost do svého vlastnictví, musí být dědické řízení řádně ukončené. Jako žadatel o úvěr bude muset předložit usnesení, na jehož základě se stává vlastníkem předmětné nemovitosti s povinností ostatní pozůstalé vyplatit,“ vysvětluje Veronika Hegrová.