Extrémní počasí změnilo rizika spojená s majetkem a nemovitostmi

Ilustrační foto. Zdroj: Pexels

Rizika spojená s vlastněním majetku se za poslední dekádu proměnila. Zatímco česká společnost bohatne a hodnota i počet vlastněného majetku se v ČR neustále zvětšuje, zvyšuje se i nebezpečí vázané na přírodní živly. Ty zasahují lidská sídla častěji, nečekaně a s nevídaně pustošivou silou. Z postřehů Slavia pojišťovny navíc vyplývá, že mnoho lidí si pojistku neaktualizuje a v případě škod na majetku vzniklých počasím jim hrozí nepříjemné důsledky podpojištění.

„Sjednané pojistné plnění je potřeba aktualizovat tak, aby odpovídalo současné hodnotě věcí, která se od dob uzavření smlouvy zpravidla řádově liší. Rovněž rizika se v čase vyvíjí. Aktualizací se předejde situaci, že finance vyplacené pojišťovnou nepokryjí reálné náklady na zaplacení škod,“ říká Petr Schütz, ředitel likvidace pojistných událostí Slavia pojišťovny, a současně apeluje na maximální snahu majitelů zabránit škodám: „Ani ta nejlepší pojistná smlouva neochrání majetek tak dokonale, jako zodpovědné chování majitelů, kteří by si vždy měli připustit potenciální nebezpečí a brát zřetel na rizikové faktory. Auto zaparkované před bouří pod uschlým stromem může špatně skončit nejen kvůli padajícím větvím, ale primárně kvůli neodpovídající péči majitele,“ dodává.

Přírodní pohromy v poslední době působí jako intenzivní lokální říznutí skalpelem a jednotlivá pojistná plnění rostou, vyplynulo z letošních pozorování Slavia pojišťovny. Škody způsobené klimatickými výkyvy a extrémními jevy by proto měl brát na zřetel každý, kdo disponuje hmotným majetkem. Zatímco v Česku dosud málo využívané havarijní pojištění, popřípadě připojištění živelných nebezpečí, uhradí škodu vzniklou motoristům, majitelé domů a bytů by se měli soustředit na pojištění nemovitosti a domácnosti.

I podle poslední zprávy Mezivládního panelu pro změnu klimatu je totiž klimatická změna nepopiratelná a s jejími důsledky je třeba se umět vyrovnat. Extrémní výkyvy počasí, bleskové povodně, tornáda a další jevy už nyní způsobují nepředvídatelné škody na majetku. Je nutné si uvědomit, že s majetkem souvisí i zodpovědnost a riziko jeho poškození. Namístě je proto zabezpečit jej odpovídajícím pojištěním, a to i přesto, že pojistka k jeho ochraně je již dávno uzavřená.