Airbnb se podle 74 % oslovených do Prahy vrátí, tvrdí výzkum

Ilustrační foto. Zdroj: Pixabay

Podle průzkumu společnosti ACORD Invest si více než polovina dotazovaných myslí, že se poptávka po krátkodobém pronájmu (Airbnb) v centru metropole dostane na předcovidovou úroveň do 3 let. Téměř dvě třetiny respondentů pak považují investici do bytu v centru Prahy za perspektivní i za předpokladu, že by se krátkodobé pronájmy nikdy nevrátily na dřívější úroveň.

Podle aktuálního průzkumu společnosti ACORD Invest, provedeného mezi vysokoškolsky vzdělanými Čechy, si více než polovina (51 %) respondentů myslí, že se poptávka po krátkodobém ubytování v centru Prahy dostane na předcovidovou úroveň do 3 let. Téměř čtvrtina (23 %) dokonce předpokládá, že to nastane už v příštím roce. Naopak 16 % respondentů se domnívá, že návrat turistů do centra metropole bude trvat déle než 3 roky a desetina nevěří, že by se někdy mohl na historické rekordy vrátit.

„Veřejnost pokles poptávky po krátkodobých nájmech v centru Prahy zaregistrovala. Předpokládá však, že se jedná spíše o krátkodobý výkyv. Bydlení zde zůstává stále atraktivní, uvedl Serge Mayer, člen představenstva ACORD Invest, pražského developera specializujícího se na segment zrekonstruovaných historických rezidenčních budov.

Zdroj: ACORD Invest

Průzkum zároveň potvrdil, že příjmy z krátkodobého pronájmu jsou jen dílčím faktorem při posuzování investice do nemovitosti v centru hlavního města. Téměř dvě třetiny respondentů (65 %) totiž považují investici do bytu v centru Prahy za perspektivní i za předpokladu, že se krátkodobé pronájmy nevrátí na dřívější úroveň. Rozhodujícím faktorem je pro ně sázka na stabilní růst ceny nemovitosti. Pro necelou čtvrtinu (24 %) respondentů je naopak výnos z krátkodobého pronájmu klíčovým kritériem a v případě trvajícího propadu Airbnb by takovou investici za perspektivní nepovažovali.

„Oproti předchozím rokům jsme zaznamenali změnu poměru poptávajících investorů. Poklesl zájem cizinců žijících v zahraničí, naopak se zvýšil zájem tuzemských investorů, případně Čechů žijících v zahraničí. Lze předpokládat, že se tak stalo i kvůli komplikacím způsobeným nemožností prohlídky nemovitosti či cestováním mezi jednotlivými zeměmi,“ dodává Mayer.

Pro investici hraje fakt i to, že počet přistěhovalých do Prahy se každoročně zvyšuje, což v kombinaci s nedostatečnou výstavbou způsobuje převis poptávky nad nabízenými nemovitostmi a šroubuje jejich ceny. Na trh nyní přichází mladá generace, jejíž rodiče jsou dobře finančně zabezpečeni. Tato generace vyhledává centrum dění, čemuž odpovídá i preference bydlení ve výměrou menších bytech, ovšem v centru města. Stejně tak je zde trend bezdětných (singles), kteří chtějí mít vše v docházkové vzdálenosti a nechtějí se starat o velký byt či dům.

Na otázku „V jaké podobě se zásahy města či státu projeví na trhu s krátkodobým nájemním bydlením?“ si pak více než polovina respondentů (58 %) myslí, že od státu či města přijdou hlavně finanční regulace, například ve formě vyššího zdanění takových nemovitostí. Necelá čtvrtina odpovídajících (24 %) si myslí, že regulace pomalu, ale jistě přivedou dotčené odvětví k jeho zániku. Zbytek dotazovaných (18 %) současnou hrozbu omezováním a regulacemi ze strany státu a magistrátu považuje za plané řeči a nepřikládá jim takovou váhu. Z jejich odpovědí lze soudit, že věří v sílu trhu, jelikož omezení krátkodobých nájmů mířených na turisty by především uškodilo turistickému ruchu jako celku.

Na začátku roku 2020 nabízela platforma Airbnb v Praze rekordních 13 116 aktivních bytů. V důsledku opakovaných lock-downů se však jejich počet snížil na aktuálních 5 650 (k termínu 23. 6. 2021). Byty, které jejich majitelé z nabídky stáhli, teď nabízí k dlouhodobému pronájmu nebo zůstávají prázdné.

Průzkum byl proveden pomocí online nástroje Instant Research od společnosti Ipsos. Na otázky odpovídalo 500 vysokoškolsky vzdělaných Čechů.